Tỏi đen cô đơn ( một nhánh ) Phan Rang Ninh Thuận – 1kg

1.200.000

tỏi đen PharaFarm
Tỏi đen cô đơn ( một nhánh ) Phan Rang Ninh Thuận – 1kg

1.200.000

Danh mục: